Przy jednej z najlepiej znanych miejscowości wypoczynkowych, na wzgórzu nad zalewem Dunajca wznoszą się w niebo kamienne zębiska średniowiecznej ruiny. Dzisiaj tylko pozostałości budynku wystają z ziemi,  kilkaset lat temu w warowni kwitło jednak życie rycerzy – wojowniczych panów całej okolicy. Przebywali tu właściciele wsi, od których zależał los i życie mieszkających w skromnych drewnianych chałupach Rożnowa ludzi.


Ruiny starej warowni

prześledźmy w skrócie historię zamków w Rożnowie:

W XIII wieku, w podzielonej na dzielnice Polsce niezwykle duże znaczenie mieli rycerze i szlachta. Potężne rody nieraz były bogatsze od poszczególnych książąt. To właśnie wtedy wielka rodzina Gryfitów z Małopolski wybudowała na wzgórzu nad Dunajcem pierwszą wieżę strażniczą.

 

Sto lat później znaczenie tak potężnych kiedyś Gryfitów w Polsce przygasa. Twierdzę przejmuje po nich ród Rożenów. Piotr Rożen przebudowuje budynek, powstaje nowoczesny, murowany zamek. Jak wielka była wówczas władza rycerzy nad chłopami świadczy fakt, że od jego nazwiska cała wieś przyjmuje nazwę Rożnów.

rys. Zależność feudalna w średniowieczu

 

Na początku XV wieku zamek w Rożnowie dostaje na dwa lata przed swoją śmiercią Zawisza Czarny.  Najsłynniejszy polski rycerz wszechczasów, wsławiony w licznych bitwach, między innymi pod Grunwaldem przechadzał się zapewne ciemnymi korytarzami twierdzy. Zawisza nie zdążył się jednak nacieszyć swoim nowym nabytkiem. Brutalne życie wojownika zakończył w Serbii, gdzie wzięty do niewoli przez Turków został ścięty mieczem.

 

W XVI wieku Jan Tarnowski – prawnuk Zawiszy Czarnego, hetman (najwyższy dowódca) wojsk polskich postanowił zbudować nowy zamek w innym miejscu. Miała to być najnowocześniejsza warownia obronna w kraju. Choć prace przerwała śmierć Jana Tarnowskiego, właściciele Rożnowa przenieśli się do nowej siedziby. Opuszczony dawny zamek popadł w ruinę.

 

Obecnie również ten drugi renesansowy zamek jest zrujnowany. Resztki niegdyś niezwykle nowoczesnej budowli ocalały tylko dlatego, że później urządzono tu piwniczkę.

Ruiny nowej warowni

 

W XIX wieku wieś Rożnów należała do rodziny Stadnickich. Ich dwór znajduje się w pobliżu ruin nowej warowni. Odnowiony budynek należy jednak do prywatnych właścicieli więc niestety nie można go zwiedzać.